Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan faktörleri ana başlıklar halinde yazınız.

  • Türkler İslamiyeti benimsemeden önce Gök tanrı inancındaydılar. Gök Tanrı inancında da İslam inancına benzer yönler bulunması, ölümden sonra hayat, cennet, cehennem gibi inançların bulunması Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır.
  • İslam beldelerine giden Türk tüccarlar, Müslümanları tanıma fırsatı buldular. Müslüman tüccarların ticaretlerindeki dürüstlüğüyle örnek olmaları Türklerin İslamiyete ilgisini arttırmıştır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir