Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız.

Bilge Kağan ‘ın Türk halkına verdiği öğütlerden bir bölüm:

“Ey Türk Milleti! Tatlı sözlere, yumuşak armağanlara kandınız ve birçoklarınız öldü. Yine yanılırsan ve güneydeki Çogay Ormanına, Tögültün Ovasına gidip yerleşirsen, ey Türk milleti, öleceksin!
Oralara gittiğiniz zaman Çin’den gelen kötü kişiler aranıza sokulur ve sizi şöyle kandırırlar: “Onlar uzaktakilere kötü, yakındakilere iyi armağanlar verirler”.
Okumaya devam et “Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız.”

Kök Türk Yazıtlarında Türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır? Yazınız.

Bu yazıtlarda Türk adı ilk defa millet adı olarak kullanılmıştır. Toplumsal hayatın her alanıyla ilgili öğütler verilmiştir. Türk tarihine ışık tutacak kültürel bilgiler yer almaktadır.

Ergenekon destanındaki bilgilere göre Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.

Ergenekon destanındaki bilgilere göre Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri oldukça verimliydi. Akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları ve çeşitli avların bulunduğu bir yerdi.

Okuduğunuz Altın Elbiseli Adam ve Hun Kadın Savaşçılar ile ilgili haberleri dikkate alarak Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının sanatı ve ahiret inancı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

Altın elbiseli adam ve Hun kadın savaşçılara ait mücevherlerin bulunması, o dönemin giyim, kuşamı hakkında bize fikir vermektedir. Aynı zamanda kadın savaşçılarında bulunduğunu ve el sanatlarının da geliştiğini göstermektedir.

 

Türklerin komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Türkler komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymişlerdir. Bu, Türklerin sanatkarlık yönünden ne kadar geliştiğini, el sanatlarına verdiği önemi göstermektedir.

Türklerin görsellerdeki eşyaları yapabilmeleri için hangi ekonomik faaliyetlerde gelişmiş olmaları gerekir? Yazınız.

Türklerin bu eşyaları yapabilmeleri için gerekli malzemeleri üretebilecekleri bilgi, beceri ve edinebilecekleri pazarlar konusunda gelişmiş olmaları gerekmektedir. Örneğin; Halı imalatı için gerekli yün vs. malzemeleri tedarik etmeleri için dış çevreyle ekonomik ticari ilişkiler kurmaları gerekmektedir.

Orta Asya’da yaşasaydınız ne tür güçlüklerle karşılaşırdınız? Tartışınız.

Orta Asya ‘ da yaşasaydım doğa şartları ve coğrafi özellikler nedeniyle yaşam koşulları benim için daha güç olurdu. Tabi ki böyle bir çevrede doğup büyüseydim bu güçlüklere alışarak yetişeceğimden fazla zorlanmazdım.