Bilinçli bireyler olarak çevremizdeki bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak için neler yapabiliriz?

Toplumda bilinçli bireyler olarak çevremizdeki bulaşıcı hastalıklara karşı alabileceğimiz önlemler:

Sağlıklı ve doğal yiyeceklerle beslenebiliriz.

Düzenli spor yapabiliriz.

Aşı olabiliriz

Bu konuda bilgimizi arkadaşlarımızla, çevremizle paylaşabiliriz.

 

 

Küre şeklinde olmasına rağmen Ay’ın günden güne şekil değiştiriyormuş gibi görülmesinin nedeni nedir?

Ay, küre şeklinde olmasına rağmen günden güne şekli değişiyormuş gibi görünmesinin nedeni, ayın üzerine düşen güneş ışınları ve ayın hareketleridir. Ay hareket ettikçe güneş ışınlarının açısı da değişmektedir. Bu yüzden Ay dünyamızdan farklı şekillerde görünmektedir.

Haklarımızı nasıl ve hangi yollarla arayabiliriz?

Hakları; bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkı olarak iki kısımda inceleyebiliriz:
Bilgi edinme hakkı: 2003 yılından itibaren çıkarılan Bilgi Edinme Kanunu ‘ na göre,

Kişi kendini ilgilendiren bir konuda bilgi alma hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinmeye başvuran kişiye, 15 gün içinde cevap vermek zorundadır.

Dilekçe hakkı:  Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına dilekçe hakkı denir.

 

 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar, kimleri nasıl etkiliyor?

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar, sadece bizi değil, diğer insanları da etkilemektedir.

Bir olayın ortaya çıkmasında bir neden olabileceği gibi, bir çok neden de olabilir. Karşılaştığımız olayların bir veya birden fazla sonucu da olabilir.

Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olmasına “çok boyululuk” denilmektedir.

Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplumun kalkınmasından ve gelişmesinden söz edebilir miyiz? Neden? Açıklayınız.

Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplumun kalkınmasından ve gelişmesinden söz edemeyiz. Çünkü, bir çok teknolojik araç bilimsel araştırmalar yoluyla geliştirilmektedir. Bir ülkenin kalkınması için bilim ve teknolojide ilerlemesi ve dışa bağımlı olmaması gerekir.

Haberleşmede kullanılan araçların gelişimini düşündüğünüzde bu araçların gelecekte eğitimi nasıl etkileyeceği konusunda bir paragraf yazınız.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, haberleşmede kullanılan cihazlarda her geçen gün gelişmektedir. Haberleşme araçlarının gelişmesi, eğitim alanında da birçok değişimi getirir. İnternet, online eğitim araçları kullanılabilir.