Bizans imparatorunun herhangi bir devlet başkanı yerine din adamından yardım istemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Bizans imparatoru din adamı olan papa dan yardım istemiştir. Bunun sebebi farklı Avrupadaki farklı milletlerden bir haçlı ordusu oluşturmak olabilir. Din adamı yerine herhangi bir devlet başkanından yardım isteseydi farklı devletlerin yardımını alamazdı.

Alparslan’ın Anadolu’nun fethine beylerini görevlendirmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Alparslan Anadolunun fethinde beylerini görevlendirmiştir.  Bunun sebebi Anadolu ‘ da Türk beylikleri yaygınlaşmıyla, Anadolunun Türk yurdu haline getirilmesi sağlanmıştır. Anadolunun fethinin çabuklaşması amaçlanmış olabilir.

Alparslan’ın kendisini öldürmeye gelen imparatora karşı gösterdiği örnek davranışı hangi kavramla ifade edersiniz? Bu davranışı neden sergilemiş olabilir? Tartışınız.

Alparslan, kendisini öldürmeye gelen imparatorun esir alınmasından sonra ona çok iyi davrandı ve onun hayatını bağışladı. Bu gösterdiği örnek davranış İslam ahlakıyla ve Türk milletinin asil karakteriyle açıklanabilir.

Selçuklu ve Bizans ordularının askerî yapısını karşılaştırarak değerlendiriniz. Türk askerlerinin bu kadar kararlı olmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Bizans orduları düz bir şekilde ilerlerken, Türk orduları hilal taktiği ile düşmanın çevresini kuşatıyordu. Türk askerinin kararlı olmasının sebebi İslam inancı ve bağımsızlığa devletleşmeye verdikleri önem olabilir.

Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının giderek artması Bizans’ı nasıl etkilemiştir? Bizans imparatoru böyle bir durumda neler yapmış olabilir? Tartışınız.

Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının giderek artması Bizansı tedirgin etmiştir. Bizans imparatoru Türkleri Anadolu ‘ dan uzaklaştırmak için ordularını seferber etmiştir.

Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz?

Göç etmek zorunda kalsaydım gideceğim yerin en başta özgür ve bağımsız bir yer olmasını isterdim. Türkler asla esareti, tutsaklığı kabul etmez.  İslam inancı, ilim ve medrese anlayışının bulunduğu bir yer olmasını isterim.

Melikşah’a göre din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi neye bağlıdır? Tartışınız.

Melikşah ‘ a göre Din ve Dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi eksiklerin tespit edilerek diğer kişiler tarafından söylenmesi, ikaz edilmesi toplumda otokontrolü sağlar. İşlerin düzenli bir şekilde devam etmesi bu sayede mümkün olur.

Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Türk İslam devletlerinin ortaya çıkması ile yaşanan değişimler neler olmuştur? Yazınız.

Türklerin İslamiyeti kabulü sonrasında Türk İslam devletlerinin ortaya çıkmasıyla birçok değişim yaşanmıştır. Özellikle Medreseler, eğitim ve bilim daha fazla önem kazanmıştır.

Selçukluların bir yükseköğretim kurumu olan Nizamiye Medreselerini açmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Selçuklular yüksek öğretim kurumu olarak Nizamiye Medresesini açmışlardır. Bunun başlıca sebebi İslamiyetin ilim öğrenmeye, okumaya verdiği önemdir.