Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde farklı dillerin kullanılmasının nedenleri neler olabilir? Bu durum Türkçenin gelişimini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Gazneliler ve Selçuklular Döneminde farklı dillerin kullanılmasının nedenleri; Türk tüccarların yabancılarla olan ilişkilerinden farklı dilleri öğrenme ihtiyacı olmuş olabilir. Bir diğer sebep İslamiyetin etkisiyle Arapça ve Farsçanın kullanılması olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir