Türkiye Cumhuriyetinin ilanı hakkında bilgi

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı esnada yeni Türk devletinin adı daha kesinleşmemişti. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adında olup, meclis başkanı ise hükümet başkanlığı görevini yürütüyordu. Millî Mücadele Dönemi’ndeki zor şartların bir ürünü olan meclis hükümeti sistemi de artık çalışmaz olmuştu. O dönemdeki mevcut sistemde, Bakanlar Kurulunun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılmaktaydı. Bu sebeple  hükümetin kuruluşu zorlaşıyordu. Okumaya devam et “Türkiye Cumhuriyetinin ilanı hakkında bilgi”