Türk Patent ve Marka Kurumu hangi alanlarda çalışmalar yapar?

Türk Patent ve Marka kurumunun çalışma alanlarından bazıları şunlardır;

  • Kanunlarla desteklenen hakların, korunması için çalışmalar yapmak,
  • Yeni teknolojilerin değerlendirilmesini sağlayarak, buluşları takip etmek,
  • Marka ve Patentle ilgili Uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Atatürk, neden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmada akılcılığa ve bilime öncelikli olarak önem vermiştir?

Atatürk, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın yolunun akılcılık ve bilimle olacağını biliyordu. Bu sebeple Atatürk, yaptığı işlerde akılcılığı ve bilimi esas almıştır.

Atatürk, bilim ve teknolojiye verdiği önem doğrultusunda hangi kurumların açılmasını sağlamıştır?

Atatürk, bilim ve teknolojiye verdiği önem doğrultusunda  çeşitli kurumların açılmasını sağlamıştır. Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Türk Dil Kurumu, Türk Hava Kurumu, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü bu kurumlardandır. Diğer kurumlar ise:

İstanbul Üniversitesi, Hıfzısıhha Enstitüsü, Maden tetkik ve arama enstitüsü, Millet mektepleridir.

Haklarımızı nasıl ve hangi yollarla arayabiliriz?

Hakları; bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkı olarak iki kısımda inceleyebiliriz:
Bilgi edinme hakkı: 2003 yılından itibaren çıkarılan Bilgi Edinme Kanunu ‘ na göre,

Kişi kendini ilgilendiren bir konuda bilgi alma hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinmeye başvuran kişiye, 15 gün içinde cevap vermek zorundadır.

Dilekçe hakkı:  Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına dilekçe hakkı denir.

 

 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar, kimleri nasıl etkiliyor?

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar, sadece bizi değil, diğer insanları da etkilemektedir.

Bir olayın ortaya çıkmasında bir neden olabileceği gibi, bir çok neden de olabilir. Karşılaştığımız olayların bir veya birden fazla sonucu da olabilir.

Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olmasına “çok boyululuk” denilmektedir.

Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplumun kalkınmasından ve gelişmesinden söz edebilir miyiz? Neden? Açıklayınız.

Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplumun kalkınmasından ve gelişmesinden söz edemeyiz. Çünkü, bir çok teknolojik araç bilimsel araştırmalar yoluyla geliştirilmektedir. Bir ülkenin kalkınması için bilim ve teknolojide ilerlemesi ve dışa bağımlı olmaması gerekir.

Haberleşmede kullanılan araçların gelişimini düşündüğünüzde bu araçların gelecekte eğitimi nasıl etkileyeceği konusunda bir paragraf yazınız.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, haberleşmede kullanılan cihazlarda her geçen gün gelişmektedir. Haberleşme araçlarının gelişmesi, eğitim alanında da birçok değişimi getirir. İnternet, online eğitim araçları kullanılabilir.