Antik Yunan medeniyeti dışında, felsefi düşünceye yaptığı katkılar münasebetiyle literatürde ismine yer verilen başka hangi medeniyetler vardır?

Örneğin Hint, Çin, Mısır ve İran medeniyetleri yetiştirdikleri bilge kişiler vasıtasıyla felsefi literatüre dikkate değer katkılarda bulunmuşlardır. Hint medeniyetinin yetiştirdiği Buda, Çin medeniyetine mensup Konfüçyüs ve Lao-Tzu, İran medeniyetinin yüksek düşüncel ürünlerini ortaya koyan Zerdüşt gibi isimleri bu kapsamda zikretmek mümkündür. Ayrıca, bir Afrika felsefesinin mevcudiyetinden dahi bahsedilmektedir. Kaynak: İlkçağ felsefesi – Aöf yayınları