Balık yumurtalarının, sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi niçin kalın bir kabuğa ihtiyacı yoktur?

Balıklarda, sürüngenler ve kuşlarda olduğu gibi kuluçka süresi yoktur. Sürüngen ve kuşlar kalın kabuğa ihtiyaç duyarlar. Okumaya devam et “Balık yumurtalarının, sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi niçin kalın bir kabuğa ihtiyacı yoktur?”

Hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi neler etkiler?

Hayvanların büyüme ve gelişmesini etkileyen başlıca etkenler şunlardır; 

a) Hayvanların yaşadığı ortam: Ormanlık bölgede yaşayan hayvanlar, çölde veya kutuplarda yaşayan hayvanların büyüme ve gelişimi birbirinden farklı olacaktır.

b) Beslenme: Yeterince beslenememiş bir hayvanın büyüme ve gelişimini de olumsuz etkiler. Yaşadığı bölgede yiyecek bulamayan hayvanlar başka bölgelere göç edebilirler. Okumaya devam et “Hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi neler etkiler?”

Soğuktan korunmada tuğla biçiminde kesilmiş karların rolü ne olabilir?

Tuğla biçiminde kesilmiş karlar , eskimolar tarafından yapılır. Genellikle avlanmak için evlerinden uzaklaştıklarında geçici olarak bu kardan evleri yaparlar. Okumaya devam et “Soğuktan korunmada tuğla biçiminde kesilmiş karların rolü ne olabilir?”

Maddelerin tanecikli yapısının ısı iletkenliği ile ilişkisi var mıdır? Tartışınız.

Isınan tanecikli maddelerdeki taneciklerin hareketi ve enerjileri artar. Böylece tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlar. Hızlı hareket eden tanecikler diğer yavaş hareket eden taneciklere çarparak enerjilerini aktarır. Bu durumda bütün taneciklerin hızları eşitlenir. Bu şekilde ısı iletkenliği sağlanmış olur.

Hayvanlar ve bitkiler hangi yollarla ürer? Yavru bireylerin meydana gelmesini, büyüyüp gelişmesini etkileyen faktörler neler olabilir?

Bitkilerin üremesi iki şekildedir; eşeyli üreme ve eşeysiz üreme.

Eşeysiz üreme yosun gibi bazı bitkileri ikiye bölünerek üremesidir. Eşeyli üreme ise bitkilerin tohum yoluyla üremesidir. Bitkilerde erkek ve dişi hücreleri bulunur, bazı bitkilerde yalnız erkek, bazı bitkilerde ise  yalnız dişi hücresi bulunur. Okumaya devam et “Hayvanlar ve bitkiler hangi yollarla ürer? Yavru bireylerin meydana gelmesini, büyüyüp gelişmesini etkileyen faktörler neler olabilir?”

Hangi katı en iyi ısı iletkenidir? Hangi katı en iyi ısı yalıtkanıdır?

Isıyı ve elektriği iyi ileten başlıca katı maddeler; bakır, altın, gümüş, demir, alüminyum, çelik, magnezyum, nikel, krom.

Isıyı ve elektriği iletmeyen başlıca yalıtkan maddeler ise; cam, karbon, şekerli su, plastik, ayakkabı, odun, ip, çakmaktır.