Uygurların yaşam tarzını Hun ve Kök Türklerin yaşam tarzları ile karşılaştırınız. Benzerlikleri ve farklılıkları yazınız.

Uygurlar devletinin merkezi Ötüken’dir. Kök Türkler (Gök Türkler) gibi kendilerine özgü bir alfabeleri vardır. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan ‘ dır. Kırgızların 840 yılında Ordubalık şehrini almasıyla Uygur devleti yıkılmıştır. Asya Hun Devletinin ilk hükümdarı Teoman ‘ dır. Sonra oğlu Mete yönetimi devralmıştır. Orta Asya Türklerini bir çatı altında toplamıştır. Çinlilere yaptığı seferlerden dolayı Çinlileri Çin seddini yapmaya mecbur bırakmıştır.

İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur?

İslamiyet öncesinde Arap yarım adasında cahiliye dönemi yaşanıyordu. Bu  sebeple ülke birçok konuda geri kalmıştı. Toplum geçimini genellikle ticaretle sağlıyordu. Cahiliye döneminde Arap yarım adası önemli bir gelişme sağlayamamıştı.

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

İslamiyet öncesinde Arap yarımadası ‘ nda cahiliye adetlerinin toplumu şekillendirmesi nedeniyle toplum geri kalmış ve kavimler arası çatışmalar gibi nedenlerle toplumsal birlik sağlanamamıştır.

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız.

İslamiyet öncesinde Arap yarımadasında yaşasaydım ilim ve kültürden uzak, toplumsal ve sosyal ilişkilerin bozuk olduğu bu dönemde uyum sağlamam zor olurdu. Cahiliye adetlerinin yaşandığı bu dönemde batıl inançlar ve putperestlik vardı.

Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

“Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, akrabalık bağ larına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik, güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi.” (İslam Ansiklopedisi, TD V Yayınları, c.7, s.18)

Hz. Cafer ‘ in bu sözlerini dikkate aldığımızda İslamiyet ‘ ten önce Arap yarımadasının sosyal durumunun çok geri, cahiliye adetlerinin yaşandığı vahşet ve insanlıktan uzak olduğunu söyleyebiliriz.

Kâğıt, mürekkep ve matbaa kullanan Uygurlar hangi alanlarda gelişme sağlamıştır? Yazınız.

Uygurların kağıt, mürekkep ve matbaayı kullanmaları Türk kültürü açısından önemli neticeler doğurmuştur. Bu sayede yazının gelişmesi sağlanmıştır. Milli bir edebiyat geliştirmişlerdir. Kendilerinden sonra gelen birçok devlete örnek olmuşlardır.

Uygurların oluşturduğu kültürün öne çıkan özellikleri nelerdir? Yazınız.

Uygurların oluşturduğu kültürün öne çıkan özellikleri; Mabetlere kütüphane kurmuşlardır, yazıya önem vermişlerdir, Rastlanılan izler Devlet teşkilatınında çok gelişmiş olduğunu göstermektedir.